Καινοτομια

Στοίχημά μας από τη σύλληψη του προϊόντος έως την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή

Στη Roca πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί βασικό στοιχείο προοδευτικής ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης οποιασδήποτε δραστηριότητας. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής σε όλες τις θυγατρικές μας και σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Roca στηρίζει την καινοτομία, από τη σύλληψη του προϊόντος και τον σχεδιασμό έως την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή. Η τεχνολογική υπεροχή εκτείνεται σε όλα μας τα εργοστάσια ανά τον κόσμο, διευκολύνοντας τη δημιουργία συνεργιών και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας καθ' όλη τη διαδικασία παραγωγής. Με βάση την πλούσια εμπειρία που έχει αποκομίσει απ' όλα τα κέντρα παραγωγής μας, το τμήμα Τεχνολογίας της Roca επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην τελειοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης και

κατασκευής νέων προϊόντων, ώστε να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση στις βιομηχανικές και τεχνολογικές διαδικασίες.

Με τη συνεχή τεχνολογική καινοτομία, η Roca επιδιώκει έναν και μοναδικό στόχο: να προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Για τον λόγο αυτό, τα τμήματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας εξετάζουν διεξοδικά τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της κοινωνίας, ώστε τα προϊόντα της εταιρείας να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες της αγοράς. Αυτή η διαδικασία προσαρμογής δεν πραγματοποιείται μόνο με γνώμονα την αισθητική και το σύγχρονο ύφος, αλλά έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

 

Το Εργαστήριο Καινοτομίας της Roca (Innovation Lab) απαρτίζεται από μια δυναμική ομάδα σχεδιαστών με διεπιστημονική και διεθνή εμπειρία που έχουν ως στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προτάσεων που υπερβαίνουν τον τυπικό σχεδιασμό. Η ομάδα είναι μέρος του Κέντρου Σχεδιασμού της Roca (Roca Design Center), αν και δραστηριοποιείται σε διαφορετική τοποθεσία, εφαρμόζει διαφορετικές διαδικασίες και χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με εναλλακτικό τρόπο. Σκοπός της είναι η αναζήτηση λύσεων σε σημερινές ανάγκες του μπάνιου που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα προϊόντα του καταλόγου μας.

Αυτή η αναζήτηση νέων λύσεων στηρίζεται στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών μας, αλλά και στις ενδείξεις που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε ποιοι παράγοντες θα διαμορφώσουν την κοινωνία μας μέσα στα επόμενα χρόνια. Πτυχές όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η γήρανση του πληθυσμού, οι νέοι τρόποι ζωής και, γενικά, κάθε τάση που θα μπορούσε να επηρεάσει τα μέλη της κοινωνίας μας και τις κατοικίες τους, αλλά και οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τις ανάγκες τους όσον αφορά τον χώρο του μπάνιου, υπόκεινται σε έρευνα και αποτελούν μόνιμο μέλημα του Εργαστηρίου Καινοτομίας της Roca. Εκτός από την παροχή εννοιολογικών λύσεων για τον χώρο του μπάνιου, το Εργαστήριο Καινοτομίας διοργανώνει διατμηματικές εργασίες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και παρέχουν στήριξη σε άλλες πρωτοβουλίες της εταιρείας, στις οποίες οι λιγότερο συμβατικές απόψεις μπορούν να προσδώσουν αξία στις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Συνολικά, η αποστολή του Εργαστηρίου Καινοτομίας της Roca είναι να συμβάλλει στη διαφοροποίηση των προϊόντων της Roca, κάτι το οποίο δημιουργεί σαφή οφέλη για τους πελάτες μας αλλά και καλές επιχειρηματικές ευκαιρίες για την εταιρεία μας. Με το Εργαστήριο Καινοτομίας, η Roca δεσμεύεται για ένα περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο μέλλον σε ένα παγκοσμιοποιημένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο οι προκλήσεις γίνονται καθημερινά όλο και πιο απαιτητικές.