Διακρίσεις που έχουν απονεμηθεί στη Roca σε αναγνώριση των επιτευγμάτων της στους τομείς του design, της βιωσιμότητας και της καινοτομίας.