Ποιοτητα Και Περιβαλλοντικη Πολιτικη

IQNET INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015

IQNET INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015

IQNET International certification network

Quality Management System which fulfills the requirements of the following standard ISO 9001:2015

IQNET International certification network

Quality Management System which fulfills the requirements of the following standard ISO 14001:2015