Επιλέξτε τη χώρα σας

ΚΩΔΙΚΟΣ: A5252206CN

Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πεδίο εφαρμογής: Νιπτήρας

Σπύρωμα σύνδεσης νερού: 1/2"

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχισμένη

Τύπος μηχανισμού: Κεραμικό δίσκο