Επιλέξτε τη χώρα σας

Θερμοστατική στήλη ντους με ρυθμιζόμενο ύψος από 800 έως 1200 mm και ρυθμιζόμενο βραχίονα ντους.