Πού θα μας βρείτε

Επικοινωνία

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2472/1997 που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Εταιρεία δεσμεύεται και έχει λάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες παρέχουν μέσω αυτού του πεδίου. Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά μπορεί να αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, το όνομα της εταιρίας σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνσή, το είδος του αιτήματός σας και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν μας αποστείλετε. Οι ανωτέρω πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται προς το σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας.

Τα δεδομένα ελέγχονται από τη ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η ROCA ΕΛΛΑΣ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τις συγκεντρωμένες πληροφορίες στη μητρική εταιρεία ROCA SANITARIO S.A και στις θυγατρικές της εταιρείες, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την απάντηση στο αίτημα σας. Η ROCA ΕΛΛΑΣ ΑΕ δεσμεύεται στη μη ανακοίνωση ή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.