Κατάταξη The 100 Best Ideas

2013

Το μοντέλο In-Tank Meridian προκρίθηκε ως μία από τις 100 καλύτερες ιδέες του 2013 από το ισπανικό περιοδικό Actualidad Económica

The Spanish magazine Actualidad Económica has been rewarding creativity and imagination of the companies through the "100 best ideas of the year" awards for the last 35 years. Roca's In-Tank Meridian has been included as one of the Best Ideas of the Year 2013. The winning ideas are products and services that have managed to score trend and have been able to improve the results of their companies at a key moment.